logo mima plastové a hliníkové okná a dvere

Podceniť montáž plastových okien a hliníkových okien sa nevypláca.

V súčasnej dobe sa na Slovensku väčšina okien montuje klasickým spôsobom: okno sa pomocou montážnych kotiev upevní do muriva, následne sa vzniknutá špára medzi rámom a obvodovou stenou vypení PU penou, ktorú potom montážnik za omieta vhodnou maltou. Málokto sa ale zamyslí nad tým, že takto vytvorená pripojovacia škára môže byť zdrojom budúcich problémov.

Čo rozumieme pod pripojovacou škárou plastových okien a hliníkových okien?

Pripojovacou škárou v tomto prípade rozumieme priestor medzi rámom okna a okrajom stavebného otvoru vytvoreného pre umiestnenie okna alebo dverí v obvodovej stene stavebného objektu. Už pri bežnom chode domácnosti, či už pri varení, praní, sušení, ale aj pri dýchaní ľudí, dosiahne vlhkosť v miestnosti bez vetrania po niekoľkých hodinách takmer 100% a začne sa v miestach s najnižšou teplotou zrážať. Týmto miestom je okrem rohov alebo kútov zvnútra obvodových stien, taktiež pripojovacia špára okna. Materiál PU peny v škáre je však nasiakavý, takže sa vlhkosť dovnútra jeho štruktúry dostane a ak sa neodvetrá, tak tam aj dlhodobo pôsobí a PU penu zvetráva. Ďalším možným zdrojom vlhkosti v škáre je voda z vonkajšieho prostredia. Aby k tomuto javu nedochádzalo boli vyvinuté kvalitné paropriepustné a paronepriepustné pásky, ktoré eliminujú nedostatky klasickej montáže.

Montáž plastových a hliníkových okien – dlhodobé a správne riešenie.

Podľa zásady „vnútri tesnejšie ako vonku“ použité pásky dokonale utesnia styk okno – stena. Kvalitná systémová PU pena tepelne ošetrí spoj, a pritom sa zachová princíp: z interiéru paronepriepustné – aby sa voda nedostala dnu do škáry z vnútorného prostredia a zároveň, aby neprepustila prípadnú vlhkosť zo škáry do vnútorného prostredia bytu. Z exteriéru paropriepustné fólie – aby prepustili možnú vlhkosť zo škáry do vonkajšieho prostredia, ale zároveň, aby nevpustili vlhkosť zvonka do škáry. Takto vyhotovený spoj potom zaručí, že prípadná vlhkosť, ktorá do spoja vnikne sa odvetrá, PU pena nezostane dlhodobo vlhká, čím sa eliminuje vznik tepelného mostu, následkom ktorého je vznik zdraviu škodlivých plesní na vnútornom okraji obvodovej steny stavebného otvoru.