logo mima plastové a hliníkové okná a dvere

Výpočet prestupu tepla u okien a dverí.

Súčiniteľ prechodu tepla vyjadruje, koľko tepla unikne konštrukciou s plochou 1 m2 pri rozdiele teplôt jej povrcov 1 K (Kelvin).

Uw (w=window) – celková hodnota tepelnej priestupnosti oknom

Ug (g=glazing) – hodnota tepelnej priestupnosti zasklením

Uf (f=frame) – hodnota tepelnej priestupnosti rámom

Súčinitel prechodu tepla Uw sa vzťahuje na celé okno. Táto hodnota je prirodzene ovplyvnená hodnotami U pre zasklenie (Ug) a rám (Uf). Na celkovú hodnotu prechodu tepla oknom (Uw) má však vplyv ešte lineárny súčinitel prechodu tepla Ψg (g=glazing) a veľkosť okna

Koeficient prechodu tepla oknom alebo presklennými dverami Uw sa obvykle počíta na štandardnú veľkosť okna 1,23 m x 1,48 m. Pri menších rozmeroch sa hodnota U zhoršuje (zvyšuje), väčšie okná naopak dosahujú lepšie hodnoty. Dôvodom je, že zasklenie má v porovnaní s materiálom rámu nižšiu hodnotu U, a preto pri väčších sklenených plochách môžeme docieliť lepšej tepelnej izolácie.

Podľa európskej normy (EnEV 2009) sa nesmie pri bežnom zasklení súčiniteľ prechodu tepla celým oknom presiahnuť hodnotu Uw = 1,3 W/m2 K. V pasívnych domoch sú za vhodné považované okná s hodnotou Uw = 0,8 W/m2 K alebo nižšou.